Veileder kjøp og salg

Omsetning av livdyr

Å kjøpe og selge dyr av en bevaringsverdig rase stiller noen ekstra krav til oss. Vi i laget har derfor laget en gjennomgang av hva man bør tenke på ved salg, og hvordan vi på best mulig måte kan ta vare på rasa vår ved at alle er bevisste selgere og kjøpere av dyr

Stamtavler
Stamtavlene fra kuregisteret hos NIBIO kan være til god hjelp når man planlegger avl. Stamtavlene gir en oversikt over dyrets slektskap, alder, tidligere eier, antall kalvinger osv. I tillegg har alle tavlene oppgitt tre avlsverdier på hvert dyr, innavlskoeffisient, Pec-verdi og raserenhet. Det er særlig disse tallene det er viktig å være obs på når man planlegger avl, kjøp og selger dyr. Så, hvordan leser man tallene? Og hva betyr de? Her kommer en forklaring (se også vedlagt bilde lenger ned):

  • Innavlskoeffisient (rød ring): Dette tallet sier noe om dyrets innavlsgrad. Tallet man leser av stamtavla bør være så lavt som mulig, og helst ikke over 0,06. En innavlskoeffisient på 0,06 kan oversettes til en 6% innavlsgrad. Vi ønsker at dette tallet igjennom målrettet avl skal minke.
  • Pec-verdi /pedigree completness (grønn ring): Pec-verdien sier noe om hvor komplett stamtavlen til dyret er, altså hvor mange generasjoner bakover man har kjennskap til i dyrets avstamming. Jo høyere Pec-verdi jo bedre, 1 betyr at stamtavlen er komplett 10 generasjoner bakover. Er Pec-verdien lav, vil de andre tallene på stamtavlen ha mindre grunnlag for beregning, og dermed være mer usikre. En lav innavlskoeffisient på et dyr med tilsvarende lav Pec-verdi er ikke et like sikkert tall som hvis dyrets avstamning er bedre kjent. 
  • Rase fra Kuregisteret (gul ring): Dette tallet gir deg dyrets raserenhet i NIBIO sitt kuregister og er dyrets offisielle raserenhet basert på stamtavlen.
  • Rase fra kukontrollen (blå ring): Dette tallet er dyrets rase hentet fra en ekstern kilde, som MT, kukontrollen eller storfekjøttkontrollen. Tallet viser hvilken rase dyret er registrert med ved fødsel. Dette tallet er derfor ikke like sikkert som tallet fra kuregisteret da man som eier som kan registrere rase fritt så lenge mordyret er renraset.
Eksempel stamtavle

Vi oppfordrer alle som selger dyr å legge ved stamtavler fra NIBIO ved avertering. Disse får man ved henvendelse til Kuregisteret hos NIBIO. På den måten kan man som kjøper raskt se om dyret egner seg i ens egen besetning, og man slipper alle spørsmål om raserenhet. 

Bruksegenskaper
Kommer dyret fra en melke- eller ammekubesetning? Hvordan er dyret håndtert? Lynne? Osv. En kortfattet tekst som sier noe om hvordan dyret brukes i dag og hvilket potensiale det kan ha bør følge annonsen. Det er viktig at selger er ærlig om dyrets egenskaper, både positive og negative. Det er mulig å rådføre seg med livdyransvarlig eller andre i laget hvis man er usikker. 

Kjøp av avlsokse
Dølafeet er en liten populasjon og for å sikre videre genetisk mangfold er det viktig at hver enkelt eier bruker litt tid på å finne egnet avlsokse. Det er også viktig at en okse ikke brukes på for mange mordyr. NIBIO anbefaler at man i størst mulig grad bruker gårdsokser og bytter disse ut hvert år. Man ønsker å unngå «avlsmatadorer» som reiser fra besetning til besetning. 

Når man skal kjøpe en avlsokse kan man be om veiledning fra Kuregisteret. De kan simulere en parring med data fra registeret slik at man på forhånd kan se hvilke avlsverdier eventuelt avkom får. Man sender da inn hvilke dyr som skal gå med okse i din besetning, samt oksen som tilbys og får tilbake en liste som viser alle Innavlskoeffisienter og Pec-verdier til et tenkt avkom etter oksen. For dølafe anbefaler man at alle parringer bør ha under 0,06 i innavlskoeffisient og aldri høyere en 0,08. Hvis oksen du hadde tenkt å kjøpe ikke passer hele besetningen bør du lete etter en annen, eventuelt ha flere okser. Inseminering av de som ikke passer like godt er også en mulighet, men da gjelder det samme: be om råd fra kuregisteret og velg en seminokse som gir en brukbar innavlskoeffisient.

Vi anbefaler alle å planlegge kjøp av avlsokse i god tid, mange er på jakt etter okse om våren, men da kan det allerede være for sent å finne en som er genetisk kompatibel. Samarbeid drivere imellom der man for eksempel kan tinge på en oksekalv, eller se seg ut mulige oksemødre til sin besetning anbefales. 

Generelt
Når man legger ut dyr for salg er det alltid lurt å skrive hvor i landet man befinner seg, samt et telefonnummer eller annen kontaktinfo utenfor Facebook. Er man usikker på noe kan både laget og NIBIO kontaktes for veiledning. Laget har også en egen livdyransvarlig. Her kan man melde inn hvis man har dyr til salgs eller ønsker å kjøpe dølafe. 


Kontaktinfo Kuregisteret 

kuregisteret@nibio.no – 948 27 598


Lykke til!