Veiledende livdyrpriser

Dølafelaget har satt følgende veiledende priser for dølafe:

Drektig kyr:                20 000,-

Drektig kvige:            18 000,-

Åringskvige:              12 000,-

Åringsokse:                16 000,-

Ung kvige:                    9000,-

Ung okse:                   10 000,-

Kalv 6 mnd:                 7000,-

Kalv 3 mnd:                 5000,-

Alle priser er tenkt eks. mva. Det er viktig å presisere at prisene kun er veiledende og at det alltid er opp til selger og kjøper å komme fram til pris ved hvert enkelt salg. Det kan finnes mange ulike årsaker til at et dyr kanskje bør koste mer eller mindre enn prisene oppgitt i denne lista.