Aktuelt

Juli 2023 Sosialt treff Nordre Brudalen, Dokka

29/4 2023 Årsmøte Maihaugen, Lillehammer

3/2 2023 Årsmøte i Norsk Bufe

?/1 2023 Styremøte på Teams

28/10 2022 Seminar og Halvårsmøte Norsk Bufe, Ål i Hallingdal

22/10 2022 Pris til Anne Ragnhild https://gudbrandsdalsmusea.no/historiar/anne-ragnhild-korsvold-saglien-m%C3%A5nadens-friviljug

? /9 2022 Styremøte. Saker kan meldes inn til dolafelaget@gmail.com

17/7 2022 Sosialt treff Gardsetra, Synnfjell

2/7 2022 Fagdag på Nes, Hedmark

21/5 2022 Årsmøte Jønsberg landbruksskole, Stange, Hedmark

2/3 2022 Fortsatt økning i antall Dølafe. https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/status-for-norske-husdyrraser/storfe?locationfilter=true&fbclid=IwAR0hrqRIlt2xuQN9FJdW09k3Z1oyGfCx6_2v9yPN0qBnbNZ2dciQJo7TGSU

5/2 2022 Styremøte. Har du saker du ønsker at styret skal ta opp? Ta eventuelt kontakt med et av styremedlemmene.

29/12 2021 Gammelt NRK-klipp om dølafeet https://tv.nrk.no/program/FOPP00001587

22/11 2021 https://www.nibio.no/nyheter/gledeleg-framgang-for-gamle-kurasar

31/10 2021 Styremøte

17/9 – 19/9 Vandreutstilling på Østlandet.

3/9 2021 Det jobbes med en vandreutstilling i regi av Bufe. Tidspunktet er satt til midten av september.

6/9 2021 Flott reportarsje i NRK om gammelrasekyr og kjøttkvalitet. https://www.nrk.no/nordland/gamle-kuraser-blir-bevart-pa-grunn-av-nye-spisevaner.-det-er-ogsa-bra-for-klima.-1.15636156?fbclid=IwAR2DI2ZWXK5hH0ckt8z-XzRig6TYYrrxsLqMmqLqhBCETFtV23VU81n3_vc