Uttalselse om krysningsavl

Uttalelse fra dølafelaget om krysning av dølafe mordyr med kjøttferaser

Dølafelaget ser en økning i saker som omhandler krysning av dølafe med kjøttferaser for økte slaktevekter, der man i hovedsak krysser mordyr med kjøttfeokse. Dette gjøres på privat initiativ, men vi ser også at rådgivningsapparat har gitt anbefalinger om dette.

Som avlslag vil vi på det sterkeste fraråde denne typen krysning.

Dølafeet er en liten populasjon med i overkant av 300 mordyr og vi er avhengig av at alle mordyr bidrar i videre avl, både for bevaring av rasen, men også med tanke på populasjonens innavlsgrad. Ved krysning av mordyr med kjøttfe går vi glipp av viktig genetikk som kunne vært med i det videre arbeidet med å bevare dølafeet. Det er ikke ønskelig at mordyr krysses med kjøttfe og dølafelagets innstilling er at mordyr av dølafe skal brukes i renraset avl.