Kontakt

Livdyrkontakt
Arne Smøttebråten,909 65 552, e-post: asmoett@gmail.com

Har du spørsmål om ammeku? 
Kontakt gjerne Thomas S. Brudalen 938 08 745, e-post: tsbrudalen@gmail.com

Har du spørsmål om mjølkeku?
Kontakt gjerne Anne K. Saglien 481 48 286 e-post: annesagl@online.no