Semin

På vegne av laget er det Hannah Dokken som har ansvar for å ta imot alle eventuelle kandidater og sende disse videre til vurdering.

Vi har inntak igjennom hele året og mer om prossesen kan dere finne her: https://www.nibio.no/…/beva…/storfe/inntak-av-seminokser

I dokumentene i linken over står det at raselaget gjerne kan innhente stamtavler. Vi i laget ønsker imidlertid at drivere gjør dette selv. På den måten er vi sikre på tavlene er oppdaterte og inneholder korrekt informasjon. Det er dere som eier dyrene som vet best og enklest kan se at alt stemmer.

Laget er interessert i å ta inn okser både fra melkekubesetninger og ammekubesetninger for å ivareta genetisk variasjon. Utvalg av okser gjøres av raselaget, Nibio og Geno i samarbeid.

Vi er helt avhengig av at det sendes inn kandidater hvert år.

Hvis du sitter på en egnet kandidat eller lurer på noe, ta gjerne kontakt!

NB! Oksekalvene må være avhornet før de leveres.

Epost adresse er: hannah.marie.dokken@gmail.com.

Du kan også ringe på telefon: 99707902 hvis du lurer på noe i forhold til inntak av semin.