Bli medlem!

Dølafeet er en nasjonal rase som har en truet populasjonsstørrelse. Ønsker du å støtte vårt arbeid med den bevaringsverdige storferasen Dølafe?

Som medlem i Dølafelaget får du medlemsbladet Dølafenytt og Tidskrift om Norske landraser av storfe. Du får også invitasjon til våre arrangementer, studieturer og årsmøtet. Årsmøtet holdes i mars/april. Du bidrar også slik at vi fortsatt kan jobbe aktivt for rasen vår. Pris for medlemsskap er 400 kr/år.

Send en e-post til dolafelaget@gmail.com om du ønsker å vite mer om medlemsskap eller vil melde deg inn!