Dølafeet er som de andre gamle norske kurasene svært dyktig til å ta seg fram i bratt og vanskelig terreng, samt å utnytte deler av beitet som moderne kyr helst vil vrake. Disse egenskapene gjør at mange fortsatt ønsker å satse på dølakua til kjøtt- og mjølkeproduksjon på grunnlag av utmarksbeite. Samtidig er denne vakre kurasen en dyktig landskapspleier.

Det meste av dølafeet som finnes i dag stammer fra én besetning i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Dølafelaget arbeider for å sikre og øke populasjonen av Dølafe i Norge. Vi er ivrige bønder med et stort hjerte for Dølakua, ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hva vi arbeider med i laget!