Styret

Leder:
Morten Lasse Bjerkvik
Vestringsvegen 1696
2653 Vestre Gausdal
Mobil: 951 51 067
morten@uksumgard.no

Nestleder:
Hans Ivar Tarud
Tarudvegen  156
2651 Østre Gausdal
Mobil: 957 63 988
hans.ivar.tarud@gmail.com

Sekretær / redaktør av Dølafenytt:
Anne Korsvold Saglien
Gudbrandsdalsvegen 2020
2642 Kvam
Mobil: 481 48 286
annesagl@online.no

Kasserer:
Joar Skirbekk
Vestsidevegen 1354
2411 Elverum
Mobil: 977 97 078
joarski@gmail.com

Styremedlem og livdyrkontakt:
Arne Smøttebråten
Hulbakvegen 288
3560 Hemsedal
Mobil: 909 65 552
asmoett@gmail.com

Varamedlem:
Geir Magnus Thorud
Katharina Sparstad