Styret

Leder:
Morten Lasse Bjerkvik
Vestringsvegen 1696
2653 Vestre Gausdal
Mobil: 951 51 067
morten@uksumgard.no

Nestleder:
Hannah Dokken
Nerøygardsvegen 122
2672 Sel
Mobil: 997 07 902
hannah.rosvoll@gmail.com

Kasserer:
Joar Skirbekk
Vestsidevegen 1354
2411 Elverum
Mobil: 977 97 078
joarski@gmail.com

Styremedlem:
Tone Hovde Bradal
Bradalsvegen 146
2833 Raufoss
Mobil: 991 50 988
jeiler-b@online.no

Sekretær og redaktør Dølafenytt:
Anne Korsvold Saglien
Gudbrandsdalsvegen 2020
2642 Kvam
Mobil: 481 48 286
annesagl@online.no

Varamedlem:
Kent Inge Hansen
Katharina Sparstad