Kanskje den nye logoen til Dølafelaget?
Hovedsiden til Dølafelaget
Styret i Dølafelaget
Dølafeets historie
Avl, dølafeet
Aktuelt i Dølafelaget
Livdyr av dølafe
Bilder av dølafe
Linker


                   Dølafelaget og styret
 

Dølafelaget

Dølafelaget ble startet opp i forbindelse med et seminar på Lillehammer den 23. og 24. november 1995. Ca. 20 personer møtte opp. Det var representanter fra Jønsberg landbruksskole, Landbruksmuseet på Ås og Maihaugen på Lillehammer, i tillegg til dølafeeiere fra Skjåk, Fron, Gausdal, Odal, Vestre Slidre og Vang i Valdres.
I løpet av denne helga ble det etablert et interimsstyre på tre personer.

Det ble også bestemt at det etter hvert skulle gis ut et skriv til alle som ble medlemmer. Det første nummeret kom ut i desember 1996 i form av en enkel A4-side.

Dølafelaget har etter hvert utviklet seg til et solid lag på ca. 80 medlemmer pr. 2008.
Medlemsbladet Dølafenytt kommer ut ca. tre ganger i året. Bladet er nå i farger og har 16 sider.

Styret i Dølafelaget har møter ca. fire ganger i året. I tillegg til arbeidet med utvikling av rasen, arrangerer vi hvert år utstillinger, seterstevne og vinterstudietur med besøk på gårder.
Årsmøtet holdes i mars/april.

Medlemsskap koster kr. 250 per år. Ta kontakt med nestleder og få tilsendt innmeldingsblankett.

              Styret

                               
Leder:
Morten Bjerkvik
Olstad, Vestringsv. 1696
2653 Vestre Gausdal
Mobil: 951 51 067
morten@uksumgard.no

Nestleder:
Anders Nylend 
Finnholdvegen 1401
2114 Disenå
Mobil: 414 37 165

Sekretær / redaktør av Dølafenytt:
Anne Saglien
2642 Kvam
Tlf.: 61 29 59 61
Mobil: 481 48 286

annesagl@frisurf.no

Kasserer:
Thomas Stubberudlien Brudalen
Brudalen 112     
2870 Dokka
Mobil: 938 08 745
tsbrudalen@gmail.com

Livdyrkontakt:
Geir Marius Thorud
Skogbygdsvegen 204 
2680 Vågå
Mobil: 415 13 073
geirthorud@hotmail.com


 
Varamedlem:
Elin Aarum
Landåsvn. 563
2861 Landåsbygda
Tlf.: 61 12 33 49
Mobil: 915 21 450

elin.aarum@tele2.no


Varamedlem:
Veslemøy Olavsbråten
3536 Noresund

 

 

   

[ Legg til i Favoritter ]

Design: Franks Grafikk