Kanskje den nye logoen til Dølafelaget?
Hovedsiden til Dølafelaget
Styret i Dølafelaget
Dølafeets historie
Avl, dølafeet
Rasebeskrivelse > 
Oksekatalogen > 
Årets seminokser >
 

Aktuelt i Dølafelaget
Livdyr av dølafe
Bilder av dølafe
Linker
 Avl, hovedside

Her kan du finne mer om følgende:

Rasebeskrivelse > 
Oksekatalogen > 
Årets seminokser > 


01.07.10

Endringer i kriteriene for inntak av seminokser for dølafe

Etter over 20 år med redningstiltak for å bevare dølafeet som rase, anser vi nå at populasjonen har vokst såpass at vi kan forsvare et enda større fokus på raserenhet. Styret har derfor vedtatt å ikke ta inn okser til semin med mer fremmedblod enn 6,25 %. Fremmedblodet skal heller ikke overveiende være av NRF. 

Sperring av eksisterende seminokser
Styret har fått dokumentasjon på at seminoksen 6710 Byrbotten er 25% NRF. Dette har følger for flere seminokser etter denne oksen, spesielt:

6715 Krossdølen - 6718 Jønsberg - 6726 Hirsch

Vi anser at disse tre seminoksene er brukt såpass mye at det avlsmaterialet som ble ansett som verdifullt da oksene ble tatt inn, nå er godt fordelt i deler av rasen.
Vi tok derfor opp til avstemming på årsmøtet for 2009, den 10. april 2010, å få disse oksene sperret.
Årsmøtet vedtok enstemmig å sperre disse oksene for videre bruk. Vi vil etter hvert sende ut en revidert liste til de som har kjøpt okseboka.

Styret

 

 

   

[ Legg til i Favoritter ]

Design: Franks Grafikk