Kanskje den nye logoen til Dølafelaget?
Hovedsiden til Dølafelaget
Styret i Dølafelaget
Dølafe, historie
Dølafe, avl
Aktuelt i Dølafelaget
Dølafe, livdyr
Dølafe, bilder
Linker

 

Velkommen til Dølafelaget
 

Dølafeet er en tradisjonell norsk storferase
med opprinnelse fra store deler av Oppland og Hedmark, med tyngepunkt i Gudbrandsdalen, Østerdalen og områdene
øst og vest for Mjøsa
.

 

Sommerstemning hos Thomas Stubberudlien Brudalen på Dokka

  

 

Nytt frå styret i Dølafelaget 24.01.2015

Det er oppnemd to personar som kan svare på spørsmål om dølafeet:

For ammeku  : Thomas S. Brudalen 938 08 745   mailadr: tsbrudalen@gmail.com
For mjølkeku :  Anne K. Saglien 481 48 286 mailadr.: annesagl@online.no

Styret i Dølafelaget har vedteke at vår heimeside blir stilt i bero inntil Bufe har vurdert dei ulike løysingane til ein felles administrasjon av dei forskjellige raselaga sine heimesider.
 

 

 


     
Seminokseemner

Smi mens jernet er varmt: 
Geno har nemlig redusert tidsfristen for inntak av seminokser fra 6 måneders alder til 4 måneder
. Ta da med i beregningen at forslag til seminokse først skal vurderes i styret i Dølafelaget og hos Genressurssenteret.

Gode bilder og utfyllende info om kalven er viktig. Skjema til å fylle ut finner du
her>

 

Kontakter for mer info: Anne tlf. 481 48 286

Laget gir et fast beløp for okser som GENO godkjenner,
i tillegg til den summen eieren får av GENO.

Oksekatalogene til GENO er lagt ut på nettet:
Klikk her>, og velg 'Dølafe' under 'Gamle raser'.Boka om dølafeets historie
I forbindelse med jubileumsutstillingen på Tolga sommeren 2008 lanserte Egil Simensen boka si "Dølafeet", om dølafeets historie. En innholdsrik og velskrevet bok på godt og vel 100 sider, deriblant mange interessante bilder.
Boka tar for seg utviklingen fra den spede start med utstillingene på Lillehammer i 1857 og Tolga i 1858, anerkjennelsen som egen rase (østerdalsfeet i 1897 og gudbrandsdalsfeet i 1898) og sammenslåingen til en felles rase, ca. 1908.
Det er egne kapitler bl.a. om avlsarbeid, feavlslag, utbredelse, oksehold samt om den siste tiden på femtitallet, "krysningsperioden", som til slutt endte med at rasen gikk inn i NRF.
Boka er skrevet i et lettfattelig språk, ispekket en god del sitater fra hele perioden.

Anne Saglien i Dølafelaget har bidratt med stoff til boka. Tre av hennes sjarmerende budeiehistorier har fått plass, samt et kapittel om dølafeet i dag. Hun presenterer også trekløveret Pål Nerlien, Alf Storhaug og Gudrun Myhrsveen på gården Godlia i Fåvang i Gudbrandsdalen. Disse må sies å ha æren for at rasen i det hele tatt fortsatt eksisterer.

Et must for dølafeinteresserte og andre med interesse for vår felles kulturarv.

Boka koster kr 200.-
Den kan bestilles hos Anne på tlf. 48 14 82 86
eller per e-post:
annesagl@frisurf.no
 Bli medlem i Dølafelaget

Medlemsskap koster kr 250 per år. Du får tilsendt medlemsbladet Dølafenytt 2-3 ganger i året og kan delta på våre arrangementer og årsmøtet.

Kontakt nestleder Anne Saglien på tlf. 481 48 286 eller per e-post


Eldre artikler er flyttet til Aktuelt>          Siden sist oppdatert: 24.01.2015

[ Legg til i Favoritter ]

Design: Franks Grafikk